این وبسایت پایگاهی برای اشتراک تجربیات شخصی علیرضا قاضی با شما علاقه مندان است و سعی خواهد شد اطلاعات علمی و مقالات منتشر شده در حوضه های مختلف در آن قرار داده شود.